Slakter norsk coronastudie

Professorer fra Høgskolen på Vestlandet mener å ha funnet en mulig sammenheng mellom coronavaksinen og overdødelighet i Europa. Det får helsemyndighetene til å reagere.

IKKE ENIG: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er ikke enig med professorenes funn. Foto: Javad Parsa / NTB
IKKE ENIG: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er ikke enig med professorenes funn. Foto: Javad Parsa / NTB Vis mer
Publisert

BERGEN (Dagbladet): Professor Jarle Aarstad og Olav Andreas Kvitastein fra Høgskolen på Vestlandet har forsket på overdødelighet, og i en preprint - altså ikke fagfellevurdert forskningsartikkel - mener de å ha funnet en mulig sammenheng mellom overdødelighet og fullvaksinasjon med covid-19-vaksine de ni første månedene i 2022.

«Vi viser at totaldødeligheten de ni første månedene av 2022 i 31 europeiske land økte mer dess høyere covid-19-fullvaksinasjonsgraden var på nasjonalt nivå. Covid-19-vaksinasjon kan derfor ikke utelukkes som en forklaring på overdødelighet i 2022», skriver de.

Aarstad skriver på sin hjemmeside at «resultatene forblir robuste når vi kontrollerer for alternative forklaringer».

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet er ikke enig.

- Denne ikke-fagfellevurderte studien viser ingen sikker årsakssammenheng mellom vaksinering i 2021 og økt overdødelighet i 2022, og forfatterne har så vidt jeg kan se ikke vurdert de mest åpenbare årsakene til overdødelighet i 2022. De har heller ikke sammenliknet innleggelsestall og registrerte dødsårsaker mellom land, sier han til Dagbladet.

- Dårlig egnet

Nakstad viser til at forfatterne gjør et poeng ut av at land med høy vaksinedekning hadde høyest overdødelighet i 2022.

- Men disse landene, som Norge, var også først ute med å fjerne alle smitteverntiltak tidlig i 2022 med påfølgende store smittebølger som forårsaket relativt mange covid-19-dødsfall utover i 2022. I Norge ble det for eksempel registrert 3417 dødsfall i 2022 med covid-19 som underliggende eller medvirkende årsak. Dette ser ut til å forklare det meste av overdødeligheten i Norge i 2022, ifølge foreløpige beregninger fra FHI, forklarer han.

Han påpeker også at en underdødelighet, slik vi hadde i første halvdel av 2021, som regel vil bidra til flere dødsfall det påfølgende året blant de aller eldste innbyggerne.

- DÅRLIG EGNET: Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet mener en beregning på landsnivå er dårlig egnet til å trekke konklusjoner om årsakssammenhenger. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB
- DÅRLIG EGNET: Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet mener en beregning på landsnivå er dårlig egnet til å trekke konklusjoner om årsakssammenhenger. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB Vis mer

Også overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet mener en beregning på landsnivå er dårlig egnet til å trekke konklusjoner om årsakssammenhenger, og viser til at man ikke har oversikt over alle faktorene som skiller landene, og som kan ha sammenheng med vaksinasjonsdekning og dødelighet, som vaksinasjonsdekning per aldersgruppe og risikogruppe, befolkningens alderssammensetning og sykelighet, epidemiens størrelse, smitteverntiltak og dødsårsaker.

- For eksempel, dersom et land hadde høy vaksinasjonsdekning i 2021, men vaksinerte i hovedsak barn, ungdom og unge voksne, er det ikke rart om dette landet opplevde mange dødsfall når omikronbølgene feide gjennom den eldre delen av befolkningen i 2022, forklarer Aavitsland.

- I tråd med hypotesen

Jarle Aarstad understreker overfor Dagbladet at de ikke benekter at vaksinen kan ha en midlertidig beskyttende effekt, men påpeker at effekten er avtakende. Han understreker at de har fokusert på generell overdødelighet, og ikke sett spesifikt på covid-assosierte dødsfall.

- Vår hypotese var om land med høy vaksinasjonsgrad har hatt en høyere vekst i overdødelighet enn land med lavere vaksinasjonsrate, og empirien vår er i tråd med denne hypotesen. Trenden i overdødelighet kan også muligens forklares på bakgrunn av overdødelighet i 2021 og 2022, men vi har kontrollert for dette. Vi har også kontrollert for forventet levealder i forskjellige land før covid, medianalder i befolkning før covid, og BNP per innbygger før covid, sier Aarstad.

Han er ikke uenig i at land med høyest vaksinedekning kan ha vært de første til å fjerne smitteverntiltak, men sier at han har vanskelig for å forstå hvordan dødeligheten da øker utover året i land med høy vaksinasjonsgrad som fjernet tiltak tidlig.

- Skulle vi ikke da forvente høy dødelighet kort tid etter oppheving av tiltak, men deretter en fallende trend?, spør han og sier at dataene deres viser nettopp det motsatte; at dødeligheten øker mest i land med høyest vaksinasjonsdekning.

Aarstad mener at å bruke medianalder for død alene, som FHI viser til, kan gi begrenset fortolkning.

- Det er en kjensgjerning at det per 22. november i Norge var rapportert inn over 7300 alvorlige bivirkninger av covid-vaksinasjon. De mest alvorlige er innenfor ti ulike sykdomskategorier. Hvis vi da antar at covid-vaksinasjon øker dødelighet er det derfor også rimelig å anta at det skjer innen ulike sykdomskategorier.

Tips oss om Bergen

Har du tips eller innspill fra Bergen eller Vestland? Kontakt Dagbladets lokalkontor!

Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer